geheel of gedeeltelijk?

VERGOEDINGEN

Home > Vergoedingen

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Of uw behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen kunt terug vinden in uw polisvoorwaarden. Wanneer de behandelingen geheel vergoed worden zal de rekening rechtstreeks ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Als de behandelingen gedeeltelijk vergoed worden ontvangt u zelf de rekening. Deze kunt natuurlijk bij uw zorgverzekeraar indienen.

De therapeut werkt vaak op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Directe toegankelijkheid Huidtherapie (DTH) is voor de patiënt tot de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is. Wanneer een patiënt zich zonder verwijzing wendt tot de therapeut, wordt de algemene anamnese uitgebreid met een screeningsonderzoek. Indien nodig wordt de patiënt verwezen worden naar de huisarts.

VRAGEN

Onze therapeuten zullen u adviseren op persoonlijke, zorgvuldige en professionele wijze in de behandeling.

Stuur een email

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wanneer de behandeling niet geheel vergoed worden ontvangt u zelf de rekening. Voorkeur betaling geschiedt per pin op de dag van de behandeling tenzij u een betalingsregeling hebt getroffen met uw therapeut. Bij verzuim van betaling staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de therapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

IBAN: NL49 ABNA 0437 6569 85