PRIVACY EN VOORWAARDEN

Home > Privacy en voorwaarden

Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Dermatio verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Indien u via deze website informatiemateriaal aanvraagt, vragen wij naar uw naam en adres. Na het verwerken van uw aanvraag worden die gegevens vernietigd.

Voorwaarden

Bij het inloggen op, bladeren door en/of gebruik van www.dermatio.nl, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. Dermatio bv, hierna te noemen Dermatio en elk ander Dermatio product of dienst gerelateerd aan de Dermatio.nl website zijn handelsmerken van Dermatio.

2. Inhoud (informatie, communicatie, beelden en geluiden ) wordt verzorgd door Dermatio, bij Dermatio aangesloten partijen en/of overige partijen. De inhoud van de Dermatio website valt onder copyright van Dermatio, bij Dermatio aangesloten partijen, onafhankelijke content leveranciers en/of overige partijen. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website Dermatio.nl mag niet worden gekopiëerd, aangepast, verplaatst, gedistribueerd, herschreven, gedownload of overgebracht, in welke vorm en met welk middel dan ook inbegrepen maar niet beperkt tot electronische-, mechanische-, kopiëer- of opname apparatuur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermatio. U gaat ermee akkoord dat u het materiaal en inhoud van Dermatio.nl alleen aanwendt voor persoonlijk gebruik en niet aanwendt of distribueert voor commerciële doeleinden.

3. Dermatio zal alle mogelijke inspanning verrichten om Dermatio.nl volledig operationeel te houden. Dermatio is niet aansprakelijk als gevolg van gebreken aan Dermatio.nl. U mag er niet vanuit gaan dat Dermatio.nl of de inhoud foutloos is of dat het geschikt is voor de specifieke reden waar u het voor wil gebruiken. Dermatio behoudt zich het recht voor later veranderingen aan te brengen. Bovendien kunnen diensten worden aangepast, vervangen of verwijderd.

4. Dermatio is niet verantwoordelijk voor gevolgen in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van Dermatio.nl en/of genomen akties naar aanleiding van de informatie op Dermatio.nl. Door gebruik te maken van Dermatio.nl gaat u hiermee akkoord.

5. Als uw PC relevante technologie niet ondersteunt, kan het voorkomen dat u geen toegang heeft tot alle informatie op Dermatio.nl.

6. Het is niet toegestaan materiaal van Dermatio.nl te gebruiken op een andere server, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermatio. Gebruik van de inhoud zonder toestemming van Dermatio onder deze clausule of clausule 4 kan in strijd zijn met copyright recht, handelsmerken recht of ander Europees recht.

7. Dermatio heeft geen controle over materiaal op het internet, welk verkregen kan worden door gebruik te maken van Dermatio.nl en is dan ook niet verantwoordelijk voor toegang en inhoud. Door gebruik te maken van Dermatio.nl gaat u hiermee akkoord.

8. Wanneer u materiaal stuurt via de Dermatio.nl website, via email of anders, doet u dat in de wetenschap dat Dermatio dit materiaal mag kopiëren, aanpassen en distribueren. U garandeert dat de informatie gepubliceerd mag worden en vrijwaart Dermatio indien een derde partij aktie onderneemt richting Dermatio in relatie tot de door u aan Dermatio gestuurde informatie. Het is Dermatio toegestaan de in deze clausule genoemde informatie te publiceren, de inhoud inclusief eventuele concept(en) geheel of gedeeltelijk toe te passen op de eigen bedrijfsvoering en/of dienstverlening. U zult als gevolg van dit gebruik geen actie tegen Dermatio ondernemen.

9. Dermatio garandeert persoonlijke gegevens niet voor eigen doel (b.v. marketing, reclame, etc.) te gebruiken en niet aan derden te verstrekken.

10. U gaat ermee akkoord zelf of anderen geen overlast of ongemak te (laten) veroorzaken ten op zichte van Dermatio, de klanten van Dermatio of andere gebruikers van Dermatio.nl. U gaat er mee akkoord Dermatio.nl niet te gebruiken om lasterlijk-, beledigend-, obsceen-, bedreigend-, illegaal- of welk ander materiaal dan ook te versturen, waardoor Dermatio en/of andere personen overlast en/of ongemak ondervinden.

11. De dienst wordt aangeboden via het World Wide Web, welk onafhankelijk is van Dermatio.nl en Dermatio. Het gebruik van het World Wide Web is uitsluitend op uw eigen risico en valt onder toepassing van nationale en internationale wet- en regelgeving. Dermatio is niet verantwoordelijk voor de door u van het World Wide Web verkregen informatie en/of diensten.

12. Dermatio accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele defecten, kosten, geldelijk verlies, verlies van data of welk verlies dan ook in de breedste zin van het woord, als gevolg van het gebruik of misbruik van Dermatio.nl en/of het World Wide Web. Dermatio accepteert geen aansprakelijkheid voor accuraatheid, geschiktheid, kwaliteit of compleetheid van informatie en de waarde en integriteit van goederen en diensten aangeboden door derden via Dermatio.nl. Dermatio heeft geen controle over materiaal afkomstig van het World Wide Web wat verkregen kan worden via Dermatio.nl en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en gebruik van deze informatie.

13. Dermatio behoudt zich het recht voor op ieder moment en op eigen initiatief de informatie en/of diensten aangeboden via Dermatio.nl, geheel of gedeeltelijk te veranderen, uit te stellen en/of te stoppen.

14. Dermatio behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Door gebruik te maken van de website Dermatio.nl gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden, welke op de website beschikbaar zijn gesteld.