aandoening en behandeling

WONDEN

Home > Wonden: aandoening en behandeling

Wondverzorging

Een wond kan worden omschreven als een defect of beschadiging van de huid die het gevolg is van een fysische, mechanische of thermische beschadiging, of die zich ontwikkelt als gevolg van de aanwezigheid van een onderliggende medische of fysiologische stoornissen (WCS).

VRAGEN?

neem gerust contact op

Iedere aandoening is anders, we kunnen ons dus voorstellen dat u vragen heeft. Neem dan contact op, we helpen u graag verder.

Stuur een email
Circulatiewonden
Oncologische wonden
Infectiewonden
Mechanische wonden

wat is het

Een open been (ulcus cruris) is een wond aan het (onder) been die vaak moeilijk of niet wil genezen. De wond is vaak met een geel beslag en een korst bedekt. Open benen komen heel veel voor. Vooral bij ouderen die al langere tijd klachten hebben van de doorbloeding van de benen zoals bij spataderen (chronische veneuze insufficiëntie) of problemen met de slagaderen. Om gezond te blijven heeft de huid voortdurend zuurstof en voeding nodig. Dit wordt door de kleine bloedvaatjes in de huid aangevoerd. Zodra om welke reden dan ook de toevoer van bloed naar bepaalde plekken in de huid sterk vermindert, krijgt de huid onvoldoende bloed en sterft af. Op deze plek ontstaat dan een wond.

Decubitus is weefselversterf veroorzaakt door zowel extrinsiek als intrinsieke factoren de inwerking op het lichaam van druk, schuif en/of wrijfkrachten. Bij een niet wegdrukbare roodheid van de intacte huis spreken we van decubitus. Verkleuring, roodheid, zwelling van de huid, warmte, oedeem en verharding zijn andere mogelijke kenmerken. Die kunnen zich verder ontwikkelen van huiddefect tot uitgebreide weefselschade aan spieren, bot of ondersteunende weefsels.

wat is het

Veroorzaakt door kwaadaardige huidtumoren of uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren elders in het lichaam.

wat is het

Veroorzaakt door onvoldoende (plaatselijke) afweer tegen micro-organismen: parasieten, bacteriën, virussen, schimmels en gisten bijvoorbeeld een steenpuist.

wat is het

Veroorzaakt door geweld van buitenaf bijvoorbeeld schaafwond, snijwond, steekwond, beetwond, schotwond en scheurwond.

Behandeling

De aard van de wondbehandeling is afhankelijk van de soort wond. Over het algemeen geld dat een wond eerst schoon moet zijn voordat genezing kan optreden. Wanneer er een geel of zwart beslag, of een korst aanwezig is, is het van belang dat dit eerst wordt verwijderd. Dit kan door een arts of een huidtherapeut worden uitgevoerd.

Als de wond schoon is, zal door het kiezen van een goede wondbedekker  de wond langzaam dichtgroeien vanuit de wondranden. Voor het behandelen van wonden zijn zeer veel producten en verbandmaterialen in de handel. In de diverse fasen van wondgenezing kunnen verschillende materialen toegepast worden.

Een zeer belangrijk element in de behandeling van het open been is het zwachtelen. De zwachtels zorgen voor een druk van buitenaf, waardoor er minder druk in de bloedvaten optreedt, er een vermindering van oedeem plaatsvindt en daardoor een verbetering van de doorbloeding van de huid optreedt. Dit in combinatie met de wondverzorging zal ervoor zorgen dat de wond langzaam dichtgroeit.

Wanneer de wond is genezen, is het belangrijk om een therapeutische elastische kous aan te meten. Dit om te voorkomen dat er een nieuwe wond ontstaat. De elastische kous zorgt voor een druk van buitenaf, waardoor er minder druk in de bloedvaten optreedt en daardoor een verbetering van de doorbloeding van de huid. Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van een nieuwe wond aanzienlijk verkleind.

Afhankelijk van de soort wond, de grootte en het ontstaan, zal de behandelend huidtherapeut een beleid opstellen. Dit gebeurt meestal in samenwerking met de huisarts en/of wijkverpleegkundige. In sommige gevallen zal het nodig zijn meer gespecialiseerde hulp in te schakelen.

Een multidisciplinaire aanpak heeft onze voorkeur aangezien er meer factoren een rol spelen denk hierbij aan

  • de ergotherapeut die beoordeeld matras en kussen en realiseert eventueel nieuwe materialen. Ter preventie zal wisselhouding toegepast gaan worden. Hiervoor zal  een plan in samenspraak met patiënt en verpleging of mantelzorger opgezet worden. Deze wordt indien van toepassing met behulp van verpleging uitgevoerd en geëvalueerd.
  • Indien nodig zal een fysiotherapeut ingeschakeld worden om sta houding en beweging te stimuleren
  • Een diëtiste kan een passend advies geven over de juiste voeding wat belangrijk is omwonden tegen te gaan of te laten genezen. Voldoende arginine, B-vitamines, Vitamine K, Zink, eiwitten en vocht zijn van belang.

 

 

 

Dermatio, praktijk voor huid- en oedeemtherapie adviseert u op persoonlijke, zorgvuldige en professionele wijze in de behandeling van een huidaandoening en de verzorging van de aangedane huid.