18 december 2020

CORONA-UPDATE

Dermatio blijft geopend voor behandelingen

Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. Daarom is Nederland sinds dinsdag 15 december jl. tot tenminste dinsdag 19 januari 2021 in een strenge lockdown. Vanuit de Rijksoverheid zijn er harde, maar duidelijke afspraken opgelegd en gecommuniceerd. Deze lockdown is ingesteld om het aantal contacten tot een minimum te beperken. Cruciale beroepen waaronder de zorg en de (para-)medische contactberoepen kunnen hun werk nog wel blijven uitvoeren.

Vanuit de overheid is geen medisch noodzakelijke restrictie opgelegd maar is de scheiding gemaakt bij medische en niet-medische contactberoepen. De huidtherapeuten vallen als paramedici onder de reikwijdte van de Wet BIG en mogen daardoor hun werkzaamheden nog uitvoeren.

Daarbij is het van groot belang dat alle huidtherapeuten zich houden aan de triage uit de leidraad voor paramedische zorg en de geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken om op een veilige en verantwoorde wijze zorg te verlenen.

Wij hopen u hiermee voldoende en volledig te hebben geïnformeerd. We rekenen op uw begrip en solidariteit.

OVER DE PRAKTIJK

Binnen huid- en oedeemtherapie praktijk Dermatio adviseer ik, Annemieke Birnie, u op persoonlijke, zorgvuldige en professionele wijze in de behandeling van een huidaandoening en de verzorging van de aangedane huid. In overleg met u en uw arts zal naar een passende behandeling worden gezocht. In alle gevallen streeft Dermatio naar een zo kort mogelijke behandeling met het beste resultaat. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor overleg.